نتایج این قرعه کشی به صورت شماره تلفن های برندگان اعلام خواهد شد و جوایز این دوستان
( لیگ برتر 88-89 )
( لیگ سوپر استارها )
( فوتبال کلاسیک )
به انتخاب خود می باشد تحویل داده میشود .
توجه این شماره ها ناقص بوده و یک یا دو شماره وسط به نمایش درنیامده تا مورد سوء استفاده کسی قرار نگیرد !
برندگان هفته اول می توانند برای دریافت جایزه خود به آدرس : تهران - پایین تر از میدان ولیعصر - روبروی وزارت بازرگانی مجتمع کامپیوتر ولیعصر - واحد 27 . مراجعه و به همراه کارت جایزه خود جایزه را دریافت نمایند .
1) 561-0918682
2) 391-0936616
3) 298-0912728
4) 316-0935180
5) 257-0915896
6) 996-0914706
7) 419-0935638
8) 980-0912333
9) 230-0911902
10) 663-0936994